手机版免费av片视频在线观看

NOVY

PRODUKTY

ONáS

? ? ? TOPFEELPACK CO., LTD?je profesionální vyrobce, specializující se na vyzkum a vyvoj, vyrobu a marketing kosmetickych obalovych produkt?. Spole?nost Topfeel vyu?ívá neustálé technologické inovace, aby vycházela vst?íc měnícímu se trhu kosmetickych obal?, neustále se zlep?ovala, věnovala pozornost managementu zna?ky zákazníka a celkové image. Vyu?ijte bohaty design, vyrobu a zku?enosti s velkym zákaznickym servisem co nejd?íve, abyste splnili po?adavky zákazníka na balení.

? ? ? V roce 2021 spole?nost Topfeel provedla témě? 100 sad soukromych forem. Cílem rozvoje je ?1 den na poskytnutí vykres?, 3 dny na vyrobu 3D prototypu“, aby se zákazníci mohli rozhodovat o novych produktech a nahrazovat staré produkty s vysokou ú?inností a p?izp?sobovat se změnám trhu. Topfeel zároveň reaguje na globální trend ochrany ?ivotního prost?edí a za?leňuje prvky jako ?recyklovatelné, rozlo?itelné a vyměnitelné“ do stále více forem, aby p?ekonal technické potí?e a poskytl zákazník?m produkty s konceptem skute?ně udr?itelného rozvoje.

?

手机版免费av片视频在线观看