手机版免费av片视频在线观看

NOVI

PROIZVODI

OKONAS

? ? ? TOPFEELPACK CO., LTD?je profesionalni proizvo?a?, specijaliziran za istra?ivanje i razvoj, proizvodnju i marketing proizvoda za pakiranje kozmetike. Topfeel koristi stalnu tehnolo?ku inovaciju kako bi zadovoljio promjenjivo tr?i?te kozmeti?kih pakiranja, nastavio se usavr?avati, obratio pozornost na upravljanje robnom markom kupca i cjelokupni imid?. Iskoristite bogat dizajn, proizvodnju i iskustvo u velikoj slu?bi za korisnike, ?to je prije mogu?e kako biste zadovoljili potrebe kupaca za pakiranjem.

? ? ? U 2021. Topfeel je napravio gotovo 100 kompleta privatnih kalupa. Cilj razvoja je “1 dan za pru?anje crte?a, 3 dana za izradu 3D protipa”, kako bi kupci mogli donijeti odluke o novim proizvodima i zamijeniti stare proizvode s visokom u?inkovito??u, te se prilagoditi promjenama tr?i?ta. Istodobno, Topfeel odgovara na globalni trend za?tite okoli?a i uklju?uje zna?ajke kao ?to su "reciklabilni, razgradivi i zamjenjivi" u sve vi?e kalupa kako bi prevladali tehni?ke pote?ko?e i pru?ili kupcima proizvode s konceptom uistinu odr?ivog razvoja.

?

手机版免费av片视频在线观看