手机版免费av片视频在线观看

JAUNS

PRODUKTI

PARASV

? ? ? TOPFEELPACK CO., LTD?ir profesionāls ra?otājs, kas specializējas kosmētikas iepakojuma produktu pētniecībā un attīstībā, ra?o?anā un tirdzniecībā. Topfeel izmanto nepārtrauktas tehnolo?iskas inovācijas, lai apmierinātu mainīgo kosmētikas iepakojuma tirgu, turpinātu pilnveidoties, pievērstu uzmanību klienta zīmola vadībai un kopējam tēlam. Izmantojiet bagātīgu dizainu, ra?o?anu un pieredzi liela mēroga klientu apkalpo?anā, lai pēc iespējas ātrāk apmierinātu klienta vajadzības pēc iepakojuma.

? ? ? 2021.?gadā Topfeel ir izgatavojis gandrīz 100 privāto veid?u komplektus. Attīstības mēr?is ir "1 diena rasējumu nodro?inā?anai, 3 dienas 3D prototipa izgatavo?anai”, lai klienti varētu pie?emt lēmumus par jauniem produktiem un aizstāt vecos produktus ar augstu efektivitāti un pielāgoties tirgus izmai?ām. Tajā pa?ā laikā Topfeel rea?ē uz globālo vides aizsardzības tendenci un iek?auj tādas funkcijas kā “pārstrādājams, noārdāms un nomaināms” arvien vairāk veid?u, lai pārvarētu tehniskās grūtības un nodro?inātu klientiem produktus ar patiesi ilgtspējīgas attīstības koncepciju.

?

手机版免费av片视频在线观看